Privatumo politika

2020 m. lapkričio 9 d., Vilnius

UAB „Medekspert LT” (toliau – Įmonė), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą laikosi šios asmens duomenų apsaugos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika). Privatumo politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą. Įmonė vykdo pareigas būti skaidria organizacija ir šioje Privatumo politikoje pateikia aiškią informaciją apie tai, kokie asmens duomenys tvarkomi, tvarkymo tikslus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, taip pat teisinį duomenų tvarkymo pagrindą ir kitą informaciją, kuri turi būti pateikta pagal galiojančius teisės aktus.

1. Internetinės svetainės www.medekspert.lt privatumo politika

Ši privatumo politika taikoma šiai internetinei svetainei (toliau – Svetainė). Jei įeisite ir naudosite šią internetinę svetainę, tai reikš, kad sutinkate su šiuo privatumo patvirtinimu. Naudodami šią Svetainę, aiškiai sutinkate ir vienareikšmiškai patvirtinate, kad registruojantis šioje Svetainėje, ją naudojant pateikta arba su privatumo politika susijusi asmeninė informacija gali būti perduodama į šią Svetainę palaikančius serverius.

Bet kokios HTML žymės (angl. iframes) ar nukreipimai (angl. redirects) naudoja ir joms yra taikoma ši privatumo politika, nebent yra nurodyta kitaip.

Trečiųjų šalių paslaugoms ir socialinių tinklų kanalams, kuriuose mes turime (jeigu aktualu) paskyras (pavyzdžiui, Facebook, Instagram bei LinkedIn), yra taikomos jų atitinkamos privatumo politikos. 

2. Automatiškai renkama neasmeninė informacija

Įmonė neįsipareigoja saugoti Svetainės (-ių) lankytojų privatumo. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė gali teikti apibendrintus statistinius duomenis apie klientus, duomenų srautus ir susijusių Svetainių informaciją patikimoms trečiosioms šalims, tačiau šiuose statistiniuose duomenyse nebus asmenį identifikuoti leidžiančios informacijos.

3. Asmeninė informacija

Įmonė renka asmeninę informaciją, kad galėtų teikti Svetainę ir kitas Įmonės svetaines, paslaugas ir (arba) produktus, tyrimus, demografinius, statistinius duomenis ir pagalbą klientams, juos kurti ir personalizuoti. Dažniausiai Įmonė renka asmeninę informaciją, kad galėtų asmeniškai su jumis susisiekti, vykdyti registracijas į stiliaus konsultacijas, drabužių primatavimus, atsakyti į klausimus bei įvykdyti užklausas. Tokia informacija gali būti (neapsiribojant) Jūsų vardas, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris. Gavus Jūsų sutikimą šie duomenys bus naudojami su Jumis susisiekti tiesioginės rinkodaros tikslais paštu, el. paštu arba telefonu atliekant rinkos tyrimus, taip pat Jus informuoti ir gauti Jūsų atsiliepimus apie būsimus produktus, paslaugas ir (arba) reklamą. Jei atsiųsite mums darbų ir/ar paslaugų užsakymų, prašymų teikti paslaugas arba bet kokios medžiagos į Svetainę, galbūt turėsime su Jumis susisiekti, kad gautume papildomos informacijos, reikalingos užklausoms ir prašymams vykdyti. Jūsų asmeninė informacija be išankstinio Jūsų sutikimo nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, arba būtų galima įvykdyti Jūsų užklausą ir tobulinti Įmonės paslaugas. Tuo pačiu suteikiate Įmonei teisę teikti informaciją, kurią pateikėte Įmonei minėtiems tikslams, su Įmone bendradarbiaujantiems partneriams.

4. Asmens duomenų apsauga

Su asmens duomenimis elgiamės atsakingai:

  • Asmens duomenų saugumas. Asmens duomenų apsaugai Įmonėje naudojamos techninės ir organizacinės saugumo priemonės. Duomenys laikomi saugiai ir yra prieinami ribotam asmenų skaičiui.
  • Tarptautinis asmens duomenų perdavimas. Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribose. Taip pat, kai kuriais atvejais gali prireikti persiųsti asmens duomenis duomenų gavėjams, kurie yra už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų. Įmonė imasi priemonių apsaugoti asmens duomenis šiais atvejais, todėl gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, kuris reiškia, kad Europos Sąjunga nuomone šalies įstatymai ar susitarimai užtikrina tinkamą asmens duomenų apsaugą. Jeigu nėra priimtas Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo, duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas gali perduoti asmens duomenis į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai už Europos Sąjungos/Europos ekonominės erdvės ribų tik tuo atveju, jeigu duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra nustatęs tinkamas apsaugos priemones, su sąlyga, kad suteikiama galimybė naudotis vykdytinomis duomenų subjektų teisėmis ir veiksmingomis duomenų subjektų teisių gynimo priemonėmis.

5. Surinktų duomenų tikslumas 

Įmonės iniciatyva arba jums pareikalavus papildys trūkstamą, patikslins arba panaikins netikslią arba pasenusią asmeninę informaciją, kurią gavo Įmonė dėl Svetainės veiklos.

6. Slapukų naudojimas tinklalapyje www.medekspert.lt

Siekiant pagerinti lankymąsi Įmonės tinklalapyje, ji gali joje naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant tinklalapyje ir yra saugomos tinklalapio lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Įmonės tinklalapyje bei daugiau sužinoti apie tinklalapio lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek tinklalapį, tiek ir Įmonės teikiamas paslaugas ar tinklalapyje pateikiamą informaciją. Įmonė slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu tinklalapio lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi Google slapukai, jis gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus, juos visus ištrinti arba įjungti / išjungti juos po vieną. Daugiau informacijos apie tinklalapyje naudojamus Google slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

7. Privatumo politikos pakeitimai

Įmonė reguliariai peržiūri šią privatumo politiką, kurios pakeitimai bus skelbiami Įmonės tinklalapyje medekspert.lt

8. Kontaktinė informacija

Iškilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su Įmonės direktore Neringa Stankūnienė skambindami telefonu +370 661 77521, el. paštu info@medekspert.lt.

Scroll to Top